ORL

Oreilles, gorge, nez, pharynx, larynx, chakra de la gorge.

Protocoles Oreilles.